Giày thể thao

Giày thể thao
Giày thể thao

Đặc sản Miền Tây

Đặc sản Miền Tây
Đặc sản miền Tây

Hoa lan CatleyaHoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018


Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018


Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018


Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018

Hoa Catleya tại hội Hoa xuân 2018


Hoa phong lan “núp bóng tòng quân” bằng cách ôm vào thân cây cổ thụ, hay cây khô. Vì vậy, muốn ngắm Lan đẹp phải ghép hoa phong lan vào thân cây mới đúng điệu tính cách của hoa phong lan. Rồi lan sẽ không phụ người: lan đơm hoa kết nụ khoe sắc thường xuyên, kéo dài hàng tháng. It có hoa nào vừa đẹp, vừa bền.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoa mai

Thảo Cầm Viên