Những câu nói hay về công việc

 Những câu nói hay về công việc

  • Thái độ là một thứ nhỏ nhặt tạo ra một sự khác biệt lớn _Winston Churchill.
  • Sự vượt tri không bao gi ch là vô tình; đó là kết qu ca s chú tâm cao độ, n lc tn tâm, định hướng thông minh, thc hành khéo léo, và tm nhìn để thy được cơ hi trong tr ngi.

.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoa mai

Thảo Cầm Viên

Món quà nhỏ giá trị tinh thần