Những câu nói hay về nhân cách sống

 Những câu nói hay về nhân cách sống

  1. Biết ơn từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn.
  2. Cứ tin sự tử tế trên đởi này không bao giờ là lãng phí. Khi bạn tử tế với người khác. Thì ắt sẽ có người khác nữa tử tế với mình.
  3. Nghe li chê bai mà gin là làm ngòi cho người gièm pha; Nghe câu khen tng mà mng là làm mi cho k nnh hót.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoa mai

Thảo Cầm Viên

Món quà nhỏ giá trị tinh thần