Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2017

Đền thờ Huyền Trân Công Chúa

Hình ảnh
Đền thờ Huyền Trân Công Chúa Đọc thêm bài viết về Đặc sản Miền Tây .

Đại nội Huế

Hình ảnh
Đọc thêm bài viết về Đặc sản Miền Tây

Động Phong Nha Kẻ bàng

Hình ảnh
Đọc thêm bài viết về Đặc sản Miền Tây

Núi Bà Nà

Hình ảnh
Không khí mát mẻ. Đi bộ vào vườn hoa giữa tiếng nhạc nhẹ Pháp thật tuyệt.  Xa xa từng đám mây trắng bay lững lờ. Các nhóm vũ công người nước ngoài múa hát vui nhộn giữa các tòa nhà xây cổ kính. Cảm giác như đang ở Châu Âu. ` Đọc thêm bài viết về Đặc sản Miền Tây