Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2022

Định vị bản thân

Hình ảnh
 Định vị bản thân là quyển sách trong bộ sách phát triển bản thân. "Đừng theo đuổi mục tiêu của người khác, hãy theo đuổi mục tiêu của chính mình". Định vị bản thân trên mạng xã hội TÔI MUỐN MUA Khi nghĩ về tương lai, đừng nghĩ về công việc bạn sẽ làm có tên là gì, hãy nghĩ xem bạn đang theo đuổi giá trị gì, điều gì khiến bạn vui, điều gì bạn có thể làm để đóng góp cho xã hôi. Một thương hiệu cá nhân tốt xuất phát từ việc bạn hiểu rõ chính mình, không phải xuất phát từ việc bắt chước ai đó.