Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2015

Thảo Cầm Viên

Hình ảnh
Thảo Cầm Viên thành phố Hồ Chí Minh Sơ đồ các chuồng thú trong Thảo Cầm Viên Khu vực Bò sát Kỳ Nhông Kỳ Nhông Kỳ Nhông Kỳ Nhông Trăn vàng Trăn gấm Lâu đài Khu vực thú móng guốc Hoẵng Hoẵng Hoẵng Quà tặng của vua Xiêm năm 1930 Bình làm bằng vỏ dừa Súng thần công Khu vực Hươu cao cổ Hươu cao cổ Hươu cao cổ Tê giác Ngựa vằn Ngựa vằn Linh Dương sừng kiếm Voi Súng nia Cá sấu Cá sấu Cọp Khỉ dã nhân Đà điểu Tê giác Tê giác Cò đỏ Điêng điển Đọc thêm bài viết về Đặc sản Miền Tây

Hoa lan tại Thảo Cầm Viên

Hình ảnh
Hoa lan tại Thảo Cầm Viên thành phố Hồ Chí Minh. www.NguyenNgocHung.net