Thảo Cầm Viên


Thảo Cầm Viên thành phố Hồ Chí Minh

Thảo Cầm Viên
Sơ đồ các chuồng thú trong Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên
Khu vực Bò sát

Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên
Kỳ Nhông

Thảo Cầm Viên
Kỳ Nhông

Thảo Cầm Viên
Kỳ Nhông

Thảo Cầm Viên
Kỳ Nhông

Thảo Cầm Viên
Trăn vàng
Thảo Cầm Viên
Trăn gấm


Thảo Cầm Viên
Lâu đài

Thảo Cầm Viên
Khu vực thú móng guốc

Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên
Hoẵng

Thảo Cầm Viên
Hoẵng

Thảo Cầm Viên
Hoẵng

Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên
Quà tặng của vua Xiêm năm 1930

Thảo Cầm Viên
Bình làm bằng vỏ dừa

Thảo Cầm Viên
Súng thần công

Thảo Cầm Viên
Khu vực Hươu cao cổ

Thảo Cầm Viên
Hươu cao cổ

Thảo Cầm Viên
Hươu cao cổ

Thảo Cầm Viên
Tê giác

Thảo Cầm Viên
Ngựa vằn

Thảo Cầm Viên
Ngựa vằn

Thảo Cầm Viên
Linh Dương sừng kiếm

Thảo Cầm Viên


Thảo Cầm Viên
Voi

Thảo Cầm Viên
Súng nia

Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên
Cá sấu

Thảo Cầm Viên
Cá sấu

Thảo Cầm Viên
Cọp

Thảo Cầm Viên
Khỉ dã nhân

Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên
Đà điểu

Thảo Cầm Viên
Tê giác

Thảo Cầm Viên
Tê giác

Thảo Cầm Viên
Cò đỏ

Thảo Cầm Viên
Điêng điểnĐọc thêm bài viết về Đặc sản Miền Tây

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoa mai

Món quà nhỏ giá trị tinh thần