Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2022

Nghệ thuật bán hàng cho người giàu

Hình ảnh
Nghệ thuật bán hàng cho người giàu là quyển sách giúp cho người kinh doanh tiếp cận khách hàng tốt hơn. Trong cuộc sống để kiếm được tiền chúng ta thường bán đi một cái gì đó. Có thể là kiến thức, sức lao động, mối quan hệ, v.v...  Nghệ thuật bán hàng cho người giàu