Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2021

Khuyến học

Hình ảnh
Khuyến học là tựa đề quyển sách của tác giả Fukuzawa Yukichi. Quyển sách mang lại nhiều suy nghĩ mới cho người đọc. "Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Nếu có khác biệt là do học vấn". Người chịu khó học hỏi sẽ biết nhiều, cuộc sống sẽ trở nên sung túc. Có thể giúp đỡ cho nhiều người. Đã quyết chí học hành thì phải học cho đến nơi đến chốn. Nếu theo nghề nông thì phải quyết trở thành hào phú.  Nếu làm thương nghiệp thì phải quyết trở thành thương gia.