Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2018

Hoa lan Catleya

Hình ảnh
Hoa phong lan “núp bóng tòng quân” bằng cách ôm vào thân cây cổ thụ, hay cây khô. Vì vậy, muốn ngắm Lan đẹp phải ghép hoa phong lan vào thân cây mới đúng điệu tính cách của hoa phong lan. Rồi lan sẽ không phụ người: lan đơm hoa kết nụ khoe sắc thường xuyên, kéo dài hàng tháng. It có hoa nào vừa đẹp, vừa bền như hoa lan. Điều kiện sinh trưởng Hoa lan Cattleya Hoa lan Cattleya cần độ ẩm thích hợp là 50 -80 %. Khi cây phát triển cần tưới nhiều nước hơn cây nghĩ. Cây hoa Cattleya hầu như phát triển liên tục rất khó quan sát thời kỳ nghĩ. Các cây lan ra hoa vào mùa mưa thường có kỳ nghĩ vào mùa khô từ 6 - 8 tuần. Lúc này giảm lượng tưới nước. Còn cây lan Cattleya ra hoa vào mùa khô thì không có sự nghĩ này. Hoa lan Cattleya cần nhiều ánh sáng từ 60 - 70 % trở lên. Muốn cây ra hoa thì tăng cường độ sáng và tăng phân lân lên. Để cây lan Cattleya ra hoa thì cây phải ở trạng thái sung sức. Các giả hành phải mập mạp. Hoa lan ra hoa ảnh hưởng bởi một số yếu tố : Yêu tố môi trường : Quang kỳ, l