Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2021

Phân bón cho hoa lan

  Phân bón cho hoa lan cần chú ý đến chu kỳ của cây để có được hiệu quả cao nhất : Phân đạm : Giúp cho cây tăng trưởng nhanh như cây con và cây sau khi ra hoa, hay cây sau mùa nghĩ. Phân Lân : Giúp cây nảy chồi nhanh, thúc ra hoa nhanh. Khi dư Lân sẽ làm cây mập, lá dày. Thiếu Lân cây sẽ còi cọc kém phát triển. Phân Kali : Khi cây bị còi cọc, suy nhược. Cần thúc cây mau ra rễ, ra lá và hoa. Kali có tác dụng giúp lan cứng cáp, tăng trưởng nhanh. Nếu dư Kali cây sẽ phát triển chậm, vàng úa. Mg : Nguyên tố vi lượng này giúp tạo diệp lục cho lan. Giúp lan mau phát triển, Fe : Nguyên tố vi lượng này giúp lan có khả năng quang hợp tốt, tạo màu xanh cho lá và hoa sẽ có sắc màu đẹp hơn. Ca : Giúp cây hấp thu nhiều đạm. Cu : Làm tăng diệp lục cho lan. Giúp cây xanh tươi.