Bến Ninh Kiều

Bến Ninh Kiều
Du thuyền tại Bến Ninh Kiều
Bến Ninh Kiều
Du thuyền trên Bến Ninh Kiều

Bến Ninh Kiều
Bến Ninh Kiều về đêm

Bến Ninh Kiều
Bến Ninh Kiều về đêm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoa mai

Hoa Quỳnh

Phân bón cho hoa lan