Hoa lan tại Phủ thờ Họ Duơng

Nhà cổ Bình Thủy tai Cần Thơ được xáy dựng vào năm 1870 kiến trúc tiêu biểu Nam bộ.

Nhà cổ Bình Thủy
Nhà cổ Bình Thủy


Hoa lan

Hoa lan

Hoa lan

Hoa lan

Hoa lan

Hoa lan

Hoa lan

Hoa lan

Hoa lan

Hoa lan

Hoa lan

Hoa lan.

Hoa lan

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoa mai

Thảo Cầm Viên

Món quà nhỏ giá trị tinh thần