Những câu nói hay về bán hàng

 Bán hàng là một nghề giúp bạn thay đổi cuộc sống cá nhân nếu bạn làm tốt thì có thể thay đổi cả cuộc sống của khách hàng.

Gía

Khi bạn viết quảng cáo. Bạn cần viết sao cho một đứa trẻ 10 tuổi cũng hiểu và nó sẽ giải thích cho đứa trẻ 10 tuổi khác cùng hiểu. Nếu bạn viết phức tạp hơn thế. Có lễ quảng cáo của bạn chưa thành công.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoa mai

Thảo Cầm Viên

Món quà nhỏ giá trị tinh thần