Những câu nói hay về bán hàng

 Bán hàng là một nghề giúp bạn thay đổi cuộc sống cá nhân nếu bạn làm tốt thì có thể thay đổi cả cuộc sống của khách hàng.

Gía

Khi bạn viết quảng cáo. Bạn cần viết sao cho một đứa trẻ 10 tuổi cũng hiểu và nó sẽ giải thích cho đứa trẻ 10 tuổi khác cùng hiểu. Nếu bạn viết phức tạp hơn thế. Có lễ quảng cáo của bạn chưa thành công.

Để bán hàng được nhanh chóng cần tuân theo các bước sau :

  • Bán hàng bằng cảm xúc : Hãy đưa khách hàng đến cảm xúc mãnh liệt về sản phẩm của bạn. Đùng cố nói về tính năng và công dụng của sản phẩm bạn đang bán.
  • Mặt hàng của bạn phải giải quyết một vấn đề nào đó của khách hàng. Vấn đề càng khó thì khả năng bán được hàng càng cao.
  • Khách hàng quan tâm đến câu chuyện đàng sau của sản phẩm đó. Hãy thèm câu chuyện vào đằng sau sản phẩm đó.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoa mai

Thảo Cầm Viên

Món quà nhỏ giá trị tinh thần